Bloemfontein -Meer As Een

Gemeenskap-ondersteuningsgroep tov die identifisering van gemeenskapshulpbronne en praktiese oplossing tydens n tyd van tirannie// Community support group regarding the identifying of community resources and practical solution during a time of tyranny